Stichting Samen Delen

Vanaf januari 2014 zijn er nieuwe regels van toepassing voor ANBI stichtingen.

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een "ANBI-stichting". Dit betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende instellingen.

Stichting Samen Delen is reeds jaren een ANBI stichting.

Het fiscale nummer:
8076 65 976

KvK nummer:
146724186

Banknummer:
IBAN NL 49 Rabo 0146724186 t.n.v. Stichting Samen Delen

Postadres:
Stichting Samen Delen
Heigank 106
6373 KT Landgraaf

Telefoonnummer:
06 - 5348 7166

De bestuurssamenstelling:
Mw. A. Palmen - voorzitter
Mw. A.Berende - secretaris
Dhr. S. Reumkens - penningmeester
Dhr. H. Smeets - lid
Dhr. M. Baggen - lid
Mw. A.Jasker- lid

Doelstelling:

Wij zijn een stichting met als doelstelling:
Het leveren van een bijdrage  aan de armoedebestrijding in de regio Parkstad en in Oost Europa.
Door middel van het inzamelen van goederen ten behoeve van alle mensen in regio Parkstad die aan de verkeerde kant van het geluk staan.
Het gaat om alleenstaanden met of zonder kinderen en gezinnen.
Ook krijgen wij de laatste jaren veel aanvragen van statushouders. Deze groep mensen heeft natuurlijk nog helemaal geen goederen.

Het beleidsplan van onze stichting:

  • goederen inzamelen ten behoeve van mensen waar hulp naar oordeel van het stichtingsbestuur nodig is.
  • materiële hulp bieden aan mensen in de regio Parkstad.
  • maandelijks de door ons ingezamelde goederen te versturen naar adressen in Oost - Europa.

Wij doen dit in nauwe samenwerking met professionele maatschappelijke instellingen en andere vrijwilligersorganisaties in Parkstad.


Beloningsbeleid:
Stichting Samen Delen heeft een bestuur bestaande uit 5 leden en ongeveer 50 vrijwilligers.
Alle betrokkenen werken pro Deo.
In uitzonderingsgevallen leveren wij een bijdrage in de reiskosten van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten.


Uitvoerende activiteiten:

Sinds bijna 20 jaar helpt stichting Samen Delen mensen uit Regio Parkstad gratis aan goederen. Variërend van bedden, banken, huisraad tot een complete inboedel.
Daarbij, gezien het enorme aanbod van nog prima her te gebruiken goederen, stuurt Stichting Samen Delen vrijwel maandelijks een transport van 100 kuub naar Oost Europa.
O.a. naar Suwalki en de gehele regio Kutno in Polen.
Op deze wijze levert Samen Delen een belangrijke bijdrage aan milieu en duurzaamheid.
Concreet  willen we nog aanvullen dat Stichting Samen Delen jaarlijks ongeveer 250 "voordeuren" helpt met goederen.
Soms wonen achter zo’n voordeur een gezin met 4 kinderen, soms uiteraard ook een alleenstaande.
Deze goederen worden met onze eigen vrachtwagen bij de mensen afgeleverd.
In onze kledingboetiek worden ruim 500 volwassenen en kinderen voorzien van leuke goede moderne kleding.
Uiteraard ook helemaal gratis.

 

Jaarrekening:

Begrotingen: