Logo

Vanaf januari 2014 zijn er nieuwe regels van toepassing voor ANBI stichtingen.

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een "ANBI-stichting".
Dit betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.


ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende instellingen.

Stichting Samen Delen is reeds jaren een ANBI stichting.

Het fiscale nummer: 
8076 65 976

KvK nummer:
146724186

Banknummer: 
IBAN NL 49 Rabo 0146724186 t.n.v. Stichting Samen Delen

Postadres:
Stichting Samen Delen
Pasweg 105
6371BL Landgraaf

Telefoonnummer:
06 - 53487166

De bestuurssamenstelling:

Mevr. A. Palmen - voorzitter
Dhr. M. Baggen - secretaris

Dhr. S. reumkens - penningmeester
Dhr. H. Smeets - lid
Mevr. A. Ponsens - lid

 

Wij zijn een stichting met als doelstelling:
Een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in binnen- en buitenland.


Het beleidsplan van onze stichting:

  • goederen inzamelen ten behoeve van mensen in landen en gebieden waar hulp naar oordeel van het stichtingsbestuur nodig is.
  • maandelijks de door ons ingezamelde goederen te versturen naar adressen in Oost - Europa.
  • materiële hulp bieden aan mensen in onze directe omgeving. 

Wij doen dit in nauwe samenwerking met professionele instellingen en andere vrijwilligersorganisaties in Parkstad.


Beloningsbeleid:
Niemand van onze mensen ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden. 
Het begeleiden van de transporten wordt uiteraard ook door de begeleiders zelf betaald.


De activiteiten van onze stichting :
Deze kunt u ruimschoots vinden in de korte beschrijvingen
onder menu bij "laatste nieuws" of onder menu bij "regionaal"