December 2023

19 december 2023
Bjarne Krottje

Stichting Samen Delen

Kerkrade, december 2023 Geachte mevrouw, meneer,

In deze laatste nieuwsbrief van 2023 wil ik u vooral heel hartelijk bedanken voor uw support in het afgelopen jaar. Hetzij met een financiele bijdrage, hetzij met goederen.

Uw bijdrage blijft voor onze stichting van het allergrootste belang, anders hebben wij natuurlijk geen bestaansgrond en bestaansrecht meer!

Wij brachten in het afgelopen jaar bij 249 “voordeuren” goederen, soms heel veel, soms minder, dit is uiteraard afhankelijk wat er bij deze mensen in hun woning op dat moment ontbreekt en de goederen die de cliënten in ons depot uitzochten. Achter deze “voordeuren” wonen 342 volwassenen en 274 kinderen.

373 grote en kleine mensen zochten kleding bij Samen Delen uit.

Vanuit ons depot werden 6 vrachten van 100 kuub naar Polen en Litouwen gestuurd. Bij deze transporten werden ook steeds veel goederen geladen voor de gevluchte Oekraïners die tijdelijk in Polen en Litouwen verblijven.

Na ruim 23 jaar vrijwilliger en daarnaast ongeveer 15 jaar voorzitter te zijn, leg ik ingaande 1 januari a.s. het bijltje erbij neer.

Na deze “onstuimige” jaren waarin ik geprobeerd heb een steentje bij te dragen aan de nood die er helaas bij veel mensen hier en in het buitenland nog steeds is, is het tijd voor iemand anders om “de kar” te gaan trekken.

Dit wordt zeker door mijn collega’s opgepakt.

lk wil u heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u in Samen Delen heeft en dus ook “een beetje in mij had”.

Rest mij nog, u alien namens het bestuur en alle vrijwilligers van stichting Samen Delen vooral heel sfeervolle en warme kerstdagen te wensen en een goed en vooral een hoopvol nieuwjaar!

Anny Palmen Boels

Schaesbergerstraat 25F 6467EA Kerkrade