EEN ANBI INSTELLING

Vanaf januari 2014 zijn er nieuwe regels van toepassing voor ANBI stichtingen.

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een “ANBI-stichting”. Dit betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende instellingen.

Stichting Samen Delen is reeds jaren een ANBI stichting.

Het fiscale nummer:
8076 65 976

KvK nummer:
146061522

Banknummer:
IBAN NL 49 Rabo 0146724186 t.n.v. Stichting Samen Delen

Postadres:
Stichting Samen Delen
Veeweg 109
6374 AN Landgraaf

Telefoonnummer:
06 – 5348 7166

De bestuurssamenstelling:

Vacant – voorzitter
               Mw. A. Berende – secretaris
                            Dhr. S. Reumkens – penningmeester
  Dhr. H. Smeets – lid
                                                                        Dhr. M. Baggen – lid                                                                                                     Mevr. J. van Rhee wv Quaedflieg – lid

Coördinator:
Mw. S. Jasker

Doelstelling:

Wij zijn een stichting met als doelstelling:
Een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de regio Parkstad en in Oost-Europa.
Door middel van het inzamelen van goederen ten behoeve van alle mensen in bijna de hele regio Parkstad die aan de verkeerde kant van het geluk staan.
Het gaat om alleenstaanden met of zonder kinderen en gezinnen.
Ook krijgen wij de laatste jaren veel aanvragen van statushouders. Deze groep mensen heeft natuurlijk nog helemaal geen goederen.

Het beleidsplan van onze stichting:

  • goederen inzamelen ten behoeve van mensen waar hulp naar oordeel van het stichtingsbestuur nodig is.
  • materiële hulp bieden aan mensen in de regio Parkstad.
  • maandelijks de door ons ingezamelde goederen te versturen naar adressen in Oost – Europa.

Wij doen dit in nauwe samenwerking met professionele maatschappelijke instellingen en andere vrijwilligersorganisaties in Parkstad.

Beloningsbeleid:
Stichting Samen Delen heeft een bestuur bestaande uit 5 leden en ongeveer 50 vrijwilligers.
Alle betrokkenen werken pro Deo.
In uitzonderingsgevallen leveren wij een bijdrage in de reiskosten van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten.


Uitvoerende activiteiten:

Sinds bijna 20 jaar helpt stichting Samen Delen mensen uit Regio Parkstad gratis aan goederen. Variërend van bedden, banken, huisraad tot een complete inboedel.
Daarbij, gezien het enorme aanbod van nog prima her te gebruiken goederen, stuurt Stichting Samen Delen vrijwel maandelijks een transport van 100 kuub naar Oost Europa.
O.a. naar Suwalki en de gehele regio Kutno in Polen.
Op deze wijze levert Samen Delen een belangrijke bijdrage aan milieu en duurzaamheid.

Concreet terugblikkend willen we nog aanvullen dat Stichting Samen Delen jaarlijks ongeveer 250 “voordeuren” geholpen heeft met goederen.
Soms wonen achter zo’n voordeur een gezin met 4 kinderen, soms uiteraard ook een alleenstaande.
Deze goederen worden met onze eigen vrachtwagen bij de mensen afgeleverd.
In onze kledingboetiek werden ruim 500 volwassenen en kinderen voorzien van leuke goede moderne kleding.
Uiteraard ook helemaal gratis.

Prestatie van de stichting Samen delen in 2022
Conform haar doelstelling heeft de stichting een aantal vrachten gerealiseerd Oost-Europa. Er werden 8 vrachten uitgevoerd naar Polen en Litouwen met telkens 100 kub. De vrachtwagen werd gevuld met tweede hands (maar in goede staat verkerende) spullen. Hierbij moet gedacht worden aan kleding voor jong en oud; aan meubels en aan keuken attributen. Toen in het begin van 2022 grote getallen aan Oekraïners naar Polen kwamen hebben wij extra handdoeken en babykleding ingekocht en aan de vrachten toegevoegd. Ook belangrijk om te vermelden is de enorme gift van € 8500 van “tafelronde Gravenrode” De gift is niet opgesoupeerd, maar zal ons ook de komende jaren in staat stellen om dit belangrijke werk voor te zetten. Wij zijn heel blij met onze vrijwilligers en organiseren voor hen elk jaar een feestelijke middag. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.