Schenkingen

In het verleden was er een Club van 100 (komt overeen met 50,00 euro) die jaarlijks een donatie aan de Stichting Samen Delen gaven. Dit vormde een stevige basis voor alle werkzaamheden.

Banknummer:

IBAN: NL49RABO0146724186 t.n.v. Stichting Samen Delen